Undervisning Javautvecklare

Denna sida samlar information om kurserna för YH-programmet Javautvecklare 400p.

Utvecklingsmetodik, 20p

 Kursupplägg för Utvecklingsmetodik innehåller upplägg och länkar till kursinformation.

Kommunikation över Internet, 20p

Kursupplägg för Kommunikation över Internet.

Webbteknologier, 30p

Detaljerat kursinnehåll återfinns i dokumentet Webbteknologier - kursupplägg.